Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Pcall – Części i Serwis Andrzej Staśkiewicz

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane przetwarzane będą tylko na potrzeby realizacji zamówienia i obsługi klienta. Nie wykorzystujemy danych osobowych na potrzeby marketingowe oraz nie przekazujemy ich nikomu w tym celu. Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par. 1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par. 1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.